Dezenfeksiyon İşlemi

Dezenfeksiyon hizmetimiz sprey ilaçlama yoluyla virüslerin , mikropların ve patojenlerin yok edilmesini içermektedir. Dezenfeksiyon işlemleri sırasında kullandığımız ekipmanlar ,temizlik maddeleri ve ilaçlar yüzeylere zarar vermemekte ve herhangi bir leke bırakmamaktadır.

Kullanılan ilaçlar reaktif bariyer teknolojisini içermektedir. Zararlı mikroorganizmalara karşı etkisini hızla göstermektedir. Bakteri ,virüs ,küf ,mantar ve spor riskine karşı uzun süreli koruma sağlamaktadır.

Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır. Gerçekte Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalarda bulunmaktadır.

Oksidasyon amacıyla kullanılan başlıca dezenfektanlar; Kimyasal dezenfektanlar, Fiziksel dezenfektanlar, Mekanik dezenfektanlar ve Radyasyon ile dezenfeksiyondur. Bu uygulamalar aşağıda açıklanmıştır. Kimyasal dezenfektanlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi olan çok sayıda kimyasal madde olmakla birlikte, bunlar arasında etkisi, uygulanabilirliği ve uygulama kolaylığı gibi çeşitli koşulları sağlayan madde sayısı sınırlıdır.

İdeal dezenfektan nasıl olmalıdır

  • Nötral pH’da suda çözülmeli
  • Renksiz ve kokusuz olmalı
  • Stabil, herhangi pH’da aktif olabilmeli
  • Tüm mikroorganizmalara etkili olmalı
  • Toksik olmamalı
  • Malzemeye zarar vermemeli
  • Organik maddeler aktivitesini etkilememeli
  • Kullanımı kolay olmalıdır